ĐẠI HỘI CHI BỘ PHÂN VIỆN VĂN HOÁ NGHỆ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM TẠI HUẾ LẦN THỨ I, NHIỆM KỲ 2020-2022

Ngày đăng: 18/05/2020 Lượt xem: 1.124
Mặc định Cỡ chữ

Sáng ngày 14/5/2020, Chi bộ Phân viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tại Huế tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2022. Chi bộ mới được thành lập từ tháng 10 năm 2019, với 3 đảng viên, nhưng đã đảm bảo tốt công tác chuẩn bị để đại hội diễn ra trang trọng và hiệu quả, đạt được sự đồng thuận và nhất trí cao về báo cáo chính trị cũng như phương hướng nhiệm kỳ tới.

Các đảng viên dự đại hội Chi bộ Phân Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tại Huế

Lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2022

Báo cáo Đại hội Chi bộ đã đánh giá cao những kết quả đạt được trong thời gian qua dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ Viện Văn hoá Nghệ thuật quốc gia Việt Nam. Phân Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam tại Huế là cơ quan trung ương đóng trên địa bàn, Đảng viên, viên chức luôn đề cao ý thức, chấp hành chủ trương và chính sách của Đảng - Nhà nước, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, tỉnh Thừa Thiên Huế và Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam. Các đảng viên thực hiện nghiêm túc Điều lệ Đảng và các quy định về những việc đảng viên không được làm, không có biểu hiện về tư tưởng và hành động trái với quan điểm, đường lối, nghị quyết, chính sách. Trong các kỳ sinh hoạt chi bộ thường xuyên thực hiện đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Đồng chí Lê Anh Tuấn đọc quyết định thành lập

Chi bộ Phân Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tại Huế

Trên cơ sở những kết quả đạt được, Đại hội chi bộ đã đề ra và nghiêm túc thảo luận, đi đến thống nhất cao phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020 – 2022: Về công tác chính trị và tổ chức Đảng, tích cực chỉ đạo, lãnh đạo Phân viện thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị theo đúng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của Chi bộ, Đảng bộ cấp trên giao; Phấn đấu đạt 100% Đảng viên đạt Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Phấn đấu có 01 đồng chí tham gia và hoàn thành tốt chương trình Cao cấp lý luận chính trị; bồi dưỡng và kết nạp 2 Đảng viên mới. Về nhiệm vụ công tác chuyên môn, hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch công tác, nhiệm vụ chính trị được giao từ Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đặc biệt, khuyến khích liên kết, hợp tác thực hiện các chương trình nghiên cứu, dịch vụ khảo sát và tư vấn trên địa bàn các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên; Phấn đấu các nghiên cứu viên và người lao động hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ; quyết tâm mỗi năm xuất bản 1- 2 đầu sách theo phương thức xã hội hóa; đảm bảo 100% NCS bảo vệ luận án đúng tiến độ; thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học các cấp đảm bảo chất lượng và tiến độ; mỗi nghiên cứu viên đạt 2 bài/năm công bố trên tạp chí ISSN (International Standard Serial Number). Về bộ máy lãnh đạo, đại hội đã nhất trí bầu đồng chí Trần Đình Hằng - Phân viện trưởng giữ chức vụ Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối.

Đồng chí Trần Đình Hằng đọc Báo cáo tổng kết hoạt động

và phương hướng, nhiệm vụ của Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022

Quang cảnh đại hội Chi bộ Phân Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tại Huế

Lần thứ I, ngày 14/5/2020

Đại hội Chi bộ Phân Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tại Huế nhiệm kỳ 2020 - 2022 đã thông qua Nghị quyết xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy tinh thần đoàn kết, năng động sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025, Nghị quyết Đại hội đảng bộ cấp trên và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.

Tin và ảnh: Anh Tuấn – Tâm Hạnh

 

Bình luận