Chi tiết cán bộ Viện
Nguyễn Dũng
Ngày cập nhật: 12/04/2017
Mặc định Cỡ chữ

- Họ và tên: Nguyễn Dũng

- Năm sinh: 02/02/1977

- Chức vụ (nếu có): Lái xe

- Học hàm, học vị (nếu có): Trung học giao thông vận tải (Thừa Thiên Huế)

- Hướng nghiên cứu (nếu có):

Cán bộ Viện khác

Lê Thị Như Khuê

Thạc sĩ
Nghiên cứu viên - Phân viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại Huế.
Chi tiết

Trần Thị Cẩm Phương

Nhân viên Kế toán, Phân viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam tại Huế
Chi tiết

Trần Thanh Hoàng

Nghiên cứu viên – Phân viện Văn hoá Nghệ Thuật Việt Nam tại Huế.
Chi tiết

Nguyễn Thăng Long

Thạc sĩ
Nghiên cứu viên - Phân viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại Huế.
Chi tiết

Trần Đức Sáng

Nghiên cứu viên - Phân viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại Huế.
Chi tiết