Chi tiết cán bộ Viện
Lê Thị Như Khuê
Ngày cập nhật: 14/04/2017
Mặc định Cỡ chữ

- Họ và tên: LÊ THỊ NHƯ KHUÊ

- Năm sinh: 21-11-1983

- Chức vụ (nếu có):

- Học hàm, học vị (nếu có): Thạc Sĩ

- Hướng nghiên cứu (nếu có): Tiếp tục nghiên cứu về “Tín ngưỡng Đức Thánh Trần ở Huế”

Cán bộ Viện khác

Trần Thị Cẩm Phương

Nhân viên Kế toán, Phân viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam tại Huế
Chi tiết

Trần Thanh Hoàng

Nghiên cứu viên – Phân viện Văn hoá Nghệ Thuật Việt Nam tại Huế.
Chi tiết

Nguyễn Thăng Long

Thạc sĩ
Nghiên cứu viên - Phân viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại Huế.
Chi tiết

Trần Đức Sáng

Nghiên cứu viên - Phân viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại Huế.
Chi tiết