Tạp chí Văn hóa học

Tạp chí Văn hóa học

Số 6 (52)
Năm xuất bản: 2020
Sách giấy: 35.000đ 70.000đ Thêm vào giỏ Mua ngay
Ebook: 30.000đ 65.000đ Thêm vào giỏ Mua ngay
Giới thiệu:

NGHIÊN CỨU LÝ LUẬN

 

NGUYỄN NGỌC THƠ – Một số thành tố của văn hóa học đường

3

TRƯƠNG VĂN MINH – Công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: từ e dè khái niệm đến lạc quan xu thế

24

NGHIÊN CỨU THỰC TIỄN

 

BÙI THỊ THANH MAI – Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam trong sự phát triển kinh tế xã hội: niềm tin về tính xác thực tỷ lệ thuận với số lượng khách tham quan

32

NGUYỄN ĐỨC THẮNG – Biến đổi của một số câu lạc bộ, giáo phường ca trù tại Hà Nội hiện nay

40

NGUYỄN ĐÌNH LÂM – Tư tưởng phát triển tân nhạc Việt Nam đáp ứng thị hiếu âm nhạc mới

43

TRẦN LY LY – Mối quan hệ giữa âm nhạc và múa trong nghi lễ lên đồng: sự thể hiện đức tin của tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ Tứ phủ

54

NGUYỄN HOÀNG HƯNG - Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam với việc  trưng bày về văn hóa các tộc người

61

SUI NGHIỆP PHÁT - Phát triển du lịch nông thôn ở tỉnh Bình Phước

67

TƯ LIỆU THÔNG TIN 

 

 

TRƯƠNG HOÀNG VINH - Nghề đan võng ngô đồng ở Cù Lao Chàm

77

 

 Nội dung đính kèm: