Tạp chí Văn hóa học

Tạp chí Văn hóa học số 5 (57)

Năm xuất bản: 2021
Sách giấy: Liên hệ
Ebook: Liên hệ
Giới thiệu:

 

MỤC LỤC

SỐ 5 (57) - 2021

 

NGHIÊN CỨU LÝ LUẬN

 

TỪ THỊ LOAN: Góp bàn về xây dựng môi trường văn hóa

3

NGUYỄN NGỌC THƠ - LÊ THỊ NGỌC ĐIỆP: “Mơ hồ sinh thái” trong nhận thức cộng đồng và diễn ngôn phát triển ở Việt Nam và Đông Á

11

NGHIÊN CỨU THỰC TIỄN

 

NGUYỄN THỊ HIỀN: Hồ sơ ghi danh di sản: trách nhiệm của nhà nước và vai trò của cộng đồng

30

HOÀNG MINH TƯỜNG: Giải mã linh vật vẹt, thời chúa Trịnh - vua Lê

44

NGUYỄN THỊ TÂM HẠNH: Hò giã gạo ở Quảng Trị: Giá trị, thực trạng và những giải pháp bảo tồn, phát huy

49

NGUYỄN VĂN KHÁNH: Lễ hội Katê - di sản văn hóa độc đáo, đặc sắc của đồng bào chăm Ninh Thuận

67

NGUYỄN LÂM TUẤN ANH: Vai trò dòng họ trong hoạt động văn hóa cộng đồng (trường hợp làng Phong Cốc, Yên Hưng, Quảng Ninh)

71

ĐẠO NGUYÊN TÍNH: Vài nét về bộ máy tự quản của làng truyền thống người Chăm Hroi xưa và nay

78

 

 

 

 

           

 Nội dung đính kèm: