Sách hàng năm

Văn hóa dân gian Việt Nam một cách tiếp cận

Năm xuất bản: 2008
Sách giấy: Liên hệ
Ebook: Liên hệ
Giới thiệu:

Nhà xuất bản: Khoa học Xã hội 

Giới thiệu:

Cuốn sách là tập hợp các công trình nghiên cứu về văn hóa dân gian đã được công bố trên các tạp chí khoa học chuyên ngành từ cuối những năm 70 của thế kỷ XX. Cuốn sách khảo cứu về những vấn đề cụ thể như: Văn học dân gian; Nội đạo tràng; Không gian văn hóa quan họ; Không quan văn hóa tín ngưỡng và lễ hội phủ Dầy…

Trân trọng giới thiệu!