Sách hàng năm

Tuyển tập những bài hát văn

Năm xuất bản: 2020
Sách giấy: Liên hệ
Ebook: Liên hệ
Giới thiệu:

Năm xuất bản: 2017

Giới thiệu:

Tục thờ Mẫu từ lâu đã không chỉ hiện diện trong tư cách là một tín ngưỡng đơn thuần, mà còn là một di sản văn hóa mang đậm bản sắc của tộc người Việt. Thế nên, tín ngưỡng thờ Mẫu đã sớm trở thành đối tượng nghiên cứu của ngành khoa học xã hội và nhân văn với tất cả các tác giả trong và ngoài nước. Nhiều công trình sưu tầm và nghiên cứu về tín ngưỡng này đã ra đời, cung cấp những hiểu biết thỏa đáng cho người đọc, về một di sản đã từng phải chịu nhiều đánh giá chưa thực sự phù hợp với đối tượng nghiên cứu trong quá trình phát triển của nó, trong cả giai đoạn trước và sau năm 1945.

Nhằm phục vụ cho việc tìm hiểu, nghiên cứu và quảng bá giá trị của di sản văn hóa Tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nam Định tiến hành tập hợp và tuyển chọn những công trình sưu tầm, nghiên cứu về di sản văn hóa này trong thời gian qua.

Trân trọng giới thiệu!