Tạp chí Văn hóa học

Tạp chí Văn hóa học

Số 5 (51)
Năm xuất bản: 2020
Sách giấy: Liên hệ
Ebook: Liên hệ
Giới thiệu:

NGHIÊN CỨU LÝ LUẬN

 

NGUYỄN QUỐC HÙNG – Cảm nhận về hoạt động bảo tồn và phát huy di sản văn hóa các dân tộc thiểu số ở nước ta hiện nay

3

HÀ HỮU NGA – Ứng dụng lý thuyết của Talcott Parsons trong nghiên cứu tết cổ truyền các dân tộc thiểu số Việt Nam

15

NGHIÊN CỨU THỰC TIỄN

 

Trần Thị An – Dịch chuyển không gian, thăng trầm lịch sử và những biến đổi văn hóa trong truyền thuyết và tín ngưỡng đền Bạch Mã

24

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG CHÂM – Vỉa hè Hà Nội và động thái của văn hóa truyền thống

36

NGUYỄN THỊ THANH HOA – Trở thành nghệ sỹ tự do? Chuyển đổi phương thức làm việc trong lĩnh vực sân khấu và một số vấn đề về chính sách văn hóa.

43

NGUYỄN VĂN TÚ – Mô hình quản lý di tích Nho học – trường hợp Văn miếu Mao Điền (Hải Dương)

56

ĐỔNG THÀNH DANH – Diễn xướng linh thiêng như một biểu tượng trong nghi lễ của người Chăm

62

NGUYỄN THÙY DƯƠNG – Di sản nghệ thuật tranh kính trong nhà thờ lớn Hà Nội

71

PHẠM NGỌC HÀ LÊ – Nhân vật người lính thời hậu chiến trong các phim Tướng về hưu, Người đi tìm dĩ vãng, Người trở về: tiếp cận loại hình học 

76

ĐẶNG THỊ OANH – Phân tích lợi thế so sánh và lợi thế cạnh tranh điểm đến du lịch xã Y Tý, huyệt Bát Xát, tỉnh Lào Cai

82

 

 Nội dung đính kèm: