Tạp chí Văn hóa học

Tạp chí Văn hóa học

Số 4 (50)
Năm xuất bản: 2020
Sách giấy: Liên hệ
Ebook: Liên hệ
Giới thiệu:

NGHIÊN CỨU LÝ LUẬN

 

NGUYỄN HUY PHÒNG – Những điểm mới trong dự thảo các văn kiện trình đại hội XIII của Đảng về văn hóa

3

JOSEPHINE CAUST – Những khuôn khổ mới và sự lãnh đạo nghệ thuật

9

NGHIÊN CỨU THỰC TIỄN

 

ĐINH HỒNG HẢI – Sử dụng biểu tượng văn hóa trong công nghiệp văn hóa và xây dựng thương hiệu quốc gia

31

ĐOÀN THỊ MỸ HƯƠNG – Bảo tồn và phát huy tri thức dân gian trong nghề làm giấy của người Dao Đỏ ở bản Hua Chăng và Tân Hợp (huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu)

41

TRẦN THỊ THỦY – Di sản văn hóa đền Bà Chúa Kho và phát triển du lịch ở tỉnh Bắc Ninh

47

BÙI VĂN TUẤN – TRẦN THỊ HIÊN – Văn hóa ứng xử của người Hà Nội xưa và nay

55

PHẠM THỊ NHƯ QUỲNH – TRẦN THỊ THANH TÂM – Hoạt động văn hóa cơ sở trên địa bàn biên giới các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ hiện nay

66

LƯU TUẤN ANH – Giải mã phim BL của Thái Lan từ góc nhìn văn hóa

 

77

CHUNG KHA – Tín ngưỡng thờ thần biển của dân tộc Kinh ở thôn Vạn Vĩ thành phố Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. 

 

88

 

 Nội dung đính kèm: